JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

– วางแผนคอนเทนต์ในการลงเพจเฟสบุ๊ค , tiltok , youtube , IG , twitter 

– ทำงานร่วมกับทีมตัดต่อ 

– คิด story เก่ง , วางโครงเรื่องให้คนติดตามได้ 

เราต้องการอะไรจากคุณ

 •  เรียนรู้เร็ว มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ และทำงานเป็นทีมได้
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ หากมีทริปต่างจังหวัดสามารถออกกองได้ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.สามารถสื่อสารประสานงานได้ดีเยี่ยม

2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง
3. ขยันและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • สร้างไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์และแผนภูมิเพื่อแสดงการ
 • ทำงานของโปรแกรม
  พัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านเกี่ยวกับการผลิตและรายงานผลการผลิต
 • ทำการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องและความไม่สอดคล้องกัน

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 – 2 ปีในตำแหน่ง Developer (ส่วนหน้า / ส่วนหลัง)
 • มีความชำนาญในการเขียนและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม (เช่น: C#. VB. .net, SQL, HTML, Visual Studio, GitHub เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่
 • การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบและ
 • การฝึกอบรม
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • เป็นเจ้าของและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แบรนด์แบบองค์รวม กลยุทธ์การตลาด และการสื่อสารสำหรับแบรนด์ธุรกิจดีแทค
  ขับเคลื่อนการมองเห็นและการรับรู้แบรนด์ผ่านการออกแบบและดำเนินกลยุทธ์แบรนด์ การวางตำแหน่ง และการตลาดแบบ B2B

เราต้องการอะไรจากคุณ

ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในด้านกลยุทธ์การตลาด/การสื่อสาร แบรนด์ การตลาดดิจิทัล และ/หรือการขาย ประสบการณ์ B2B ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
มีประสบการณ์ในการออกแบบ วางแผน และดำเนินการแคมเปญโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์แบบเต็มช่องทาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายในการได้มา การรักษา และรายได้
 • ทำการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัยเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า
  ระบุโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่และขยายส่วนแบ่งการตลาด
 • สร้างและดำเนินการแคมเปญการตลาดสำหรับ
 • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่
  ระบุ เสริมสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์